מקצים ומחירים

ההרשמה המוקדמת מסתיימת ב- 30.06.2019 בחצות. 

30 KM

15 KM

3 KM

200 ש"ח

130 ש"ח

30 ש"ח

להרשמה >>

להרשמה >>

להרשמה >>

הרשמה רגילה מתחילה ב- 1.7.2019 ומסתיימת ב-9.1.2020 בחצות

30 KM

15 KM

3 KM

230 ש"ח

150 ש"ח

30 ש"ח

להרשמה >>

להרשמה >>

להרשמה >>

ההרשמה המאוחרת מתחילה ב- 10.1.2020 בחצות ומסתיימת ב- 28.3.20 

30 KM

15 KM

3 KM

260 ש"ח

190 ש"ח

30 ש"ח

להרשמה >>

להרשמה >>

להרשמה >>

 

 

תאריך סיום הרשמה 08.4.2019 בחצות. לאחר מכן, לא תתאפשר הרשמה.