מקצים ומחירים

ההרשמה המוקדמת מסתיימת ב- 31.12.2018 בחצות. 

30 KM

15 KM

3 KM

200 ש"ח

130 ש"ח

30 ש"ח

להרשמה >>

להרשמה >>

להרשמה >>

הרשמה רגילה מתחילה ב- 1.1.2019 ומסתיימת ב-28.2.2019 בחצות

30 KM

15 KM

3 KM

230 ש"ח

150 ש"ח

30 ש"ח

להרשמה >>

להרשמה >>

להרשמה >>

ההרשמה המאוחרת מתחילה ב- 1.3.2019 בחצות ומסתיימת ב- 8.4.19 

30 KM

15 KM

3 KM

260 ש"ח

190 ש"ח

30 ש"ח

להרשמה >>

להרשמה >>

להרשמה >>

 

 

תאריך סיום הרשמה 08.4.2019 בחצות. לאחר מכן, לא תתאפשר הרשמה.