הגעה וחניונים

דרכי הגעה וחניונים

מקצה 30 ק"מ - מתחם הכינוס בקיבוץ אורטל

מקצה 15 ק"מ - מתחם הכינוס בקיבוץ אלוני הבשן