חלוקת ערכות

לו"ז חלוקת הערכות המוקדמת יתעדכן בהמשך. 

יום חמישי 12.4.18 - כפר הנופש מרום גולן

חלוקה מוקדמת בין השעות 17:00-20:00